Hoppa till huvudinnehåll

Samråd

Samrådet på skolan består av föräldrarepresentanter från varje klass samt rektor och biträdande rektor.

Samrådets uppgift

Samrådets syfte och fokus är att föra en dialog och gemensamt arbeta för en trygghet, trivsam och kunskapsinhämtande skola. Samrådet ska gagna kunskapsutveckling i skolan och hos våra elever.

Samrådet träffas fyra gånger/läsår  Samrådets kallelse, dagordning samt protokoll delas via Unikum. 

Senast uppdaterad den 3 juni 2024