Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Fritidshem

Fritids arbetslag består av fritidspedagoger, fritidsledare, förskollärare och barnskötare.

På Vreta kloster skola finns fem avdelningar, Skeppet,  Skutan, Flotten, Jollen och Slussen.

Öppettider är måndag till fredag 06.00-18.00.

Frukost och mellanmål serveras i skolans matsal.

Fritidshemmets uppdrag och styrdokument

Fritidshemmets övergripande uppdrag är att "komplettera skolan och ge barnen en meningsfull fritid". Fritidshemmets verksamhet regleras i Skollagen, i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 och i Skolverkets Allmänna råd för fritidshem.

Förmågor

Att utveckla elevernas sociala förmågor är ett prioriterat arbetsområde på fritidshemmet. Eleverna ska ha ett brett utbud av aktiviteter att välja mellan där möjligheter att utveckla egna intressen stärks. På fritidshemmet utvecklas elevernas egna ansvar och inflytande i verksamheten.

Eleverna ges stort utrymme för lek och skapande.

Fritidshemspersonalen träffas regelbundet för samordning av verksamheten. Personalen arbetar också i skolan vilket ger en helhetssyn på eleven. 

Föräldrasamverkan

Fritidshemmet strävar efter en god föräldrasamverkan och är representerat i Samrådet.

Studiedagar

Fritidshemmet stänger fyra dagar per läsår för personalens studiedagar. Behov av omsorg ska anmälas minst två veckor före studiedag och verksamhet erbjuds då på Vikingstads skola.

För elever årskurs 1

Personal:

Marcus Andersson, Kristine Hjort, Robert Månsson och Isak Isovaara

Tel. 013-20 63 29

För elever i årskurs 2

Personal:

Kicki Forsbeck, Christine Wärn Sahlin, Johan Alllert och Emmelie Sanglet.

Telefon: 013-20 69 58

För elever i förskoleklass

Personal:

Peter Rönnkvist, Nettan Ekstedt och Tony Sackenreuther

Telefon: 013-20 69 62

För elever årskurs 3

Personal:

Annika Siljat, Ann Hansson och Gunilla Lennartsson

Tel. 013-20 52 60

För elever i åk 4-6

Personal: Eva Wennerholm

Telefon 013-20 63 19

Vreta kloster skolas fritidshem

Till e-postformulär för Vreta kloster skolas fritidshem

E-post: norraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-20 69 62

Besöksadress: Källgårdsvägen 1 (se karta)

Postadress: Fritidshem Vreta kloster skola
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/fthvretaklosterskola http://www.linkoping.se/fthvretaklosterskola

Rektor: Karin Ström
Telefon: 013205216

Senast uppdaterad den 24 augusti 2020