Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Välkomna till Vreta kloster skolas fritidshem

På skolan finns fem fritidsavdelningar. Fritids är öppet vardagar mellan kl. 06.00-17.45.
Telefonnummer till avdelningarna är: Skeppet 013-20 69 62, Jollen 013-20 63 29, Skutan 013-20 69 58, Flotten 013-20 52 60 och till Slussen 013- 20 63 19. Jollen har öppet för morgonfritids.

Barn leker med höstlöv

 

Fritids uppdrag

Fritids uppdrag är att vara ett komplement tilll förskoleklassen, skolan och hemmet, samt att stödja eleven i dess utveckling. Fritids samverkar med skolan för att ge eleven möjlighet att med glädje, engagemang, fantasi och ansvarstagande utveckla olika intressen och kompetenser. Fritids vill ge eleven kunskaper och färdigheter att klara sig i vardagen och fungera tillsammans med andra samt att skapa en positiv och meningsfull fritid. 

Fritids verksamhet

Verksamheten sker utifrån läroplanen Lgr 11 kapitel 4. Arbetet präglas av en kombination mellan strukturerade och mer fria aktiviteter där eleven ges möjlighet att upptäcka nya intressen i t. ex. skapande, natur och utevistelse, fysiska aktiviteter där leken och samtalet är viktiga delar. I leken väljer eleven mer fritt efter eget intresse och fritidshemmets material. Eleven lär sig visa hänsyn, berätta om och bearbeta upplevelser, samarbeta och inte minst få utlopp för sin kreativitet. Fritids strävan är att ge eleverna en väl planerad pedagogisk verksamhet, där både gruppen och individen ska få den stimulans som motsvarar dess behov.

Eleverna träffar fritidspersonalen under stor del av dagen; som resurser i klass på olika sätt, med rastverksamhet och i fritidshemsverksamheten. Fritidspersonalen som i stor utsträckning följer samma grupp elever under dagen har ett helhetsperspektiv på elevernas kunskapsutveckling där omsorg och pedagogik förenas. 

Fritids vill, förutom att bidra till en god kunskapsutveckling, hjälpa eleverna att utveckla en god social kompetens och gott kamratskap genom att vi har roligt tillsammans och skapar en stark vi-känsla på hela skolan.

Vreta kloster skolas fritidshem

Till e-postformulär för Vreta kloster skolas fritidshem

E-post: norraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-20 56 26

Besöksadress: Källgårdsvägen 1 (se karta)

Postadress: Fritidshem Vreta kloster skola
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/fthvretaklosterskola http://www.linkoping.se/fthvretaklosterskola

Rektor: Karin Ström
Telefon: 013205216

Senast uppdaterad den 11 januari 2021