Fritidshem

Fritidshems-arbetslaget består av fritidspedagoger, fritidsledare, förskollärare och barnskötare.

På Vreta kloster skola finns fem avdelningar, Flotten, Jollen, Skutan, Skeppet och Slussen.

Öppettider är måndag till fredag 06.00-18.00.

Frukost serveras fram till kl 07.00. På eftermiddagen serveras mellanmål i skolans matsal.

Fritidshemmets uppdrag och styrdokument

Fritidshemmets övergripande uppdrag är att "komplettera skolan och ge barnen en meningsfull fritid". Fritidshemmets verksamhet regleras i Skollagen, i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 och i Skolverkets Allmänna råd för fritidshem.

Förmågor

Att utveckla elevernas sociala förmågor är ett prioriterat arbetsområde på fritidshemmet. Eleverna ska ha ett brett utbud av aktiviteter att välja mellan där möjligheter att utveckla egna intressen stärks. På fritidshemmet utvecklas elevernas egna ansvar och inflytande i verksamheten.

Eleverna ges stort utrymme för lek och skapande.

Fritidshemspersonalen träffas regelbundet för samordning av verksamheten. Personalen arbetar också i skolan vilket ger en helhetssyn på eleven. 

Föräldrasamverkan

Fritidshemmet strävar efter en god föräldrasamverkan och är representerat i Samrådet.

Studiedagar

Fritidshemmet stänger fyra dagar per läsår för personalens studiedagar. Behov av omsorg ska anmälas minst två veckor före studiedag och verksamhet erbjuds då på Vikingstads skola.

 

 

För elever årskurs 1

Personal:

Peter Rönnkvist, Nettan Ekstedt, Kicki Forsbeck och Pia Engberg

Tel. 013-20 63 29

För elever årskurs 2

Personal:

Eva Wennerholm, Ann Hansson och Victoria Brandow.

Telefon: 013-20 69 58

För elever i förskoleklass.

Personal:

Britta Neiglick, Gunilla Lennartsson, Carina Henningsson, Josefin Runhamn,

Caroline Kallander, Christin Wärn Sahlin och Annica Siljat.

Telefon: 013-20 69 62

För elever årskurs 3

Personal:

Kristine Hjort och Marcus Andersson.

Tel. 013-20 52 60

Fritidshem Vreta kloster skola

Skicka e-post till Fritidshem Vreta kloster skola

E-post: norraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-20 69 62

Besöksadress: Källgårdsvägen 1 (se karta)

Postadress: Fritidshem Vreta kloster skola
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/fthvretaklosterskola http://www.linkoping.se/fthvretaklosterskola

Rektor: Karin Ström
Telefon: 013-20 52 16

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 27 november 2016