Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Skolskjuts

Kontakt

Frågor om skolskjuts kan ställas till Mari Millberg, 013 205626

Ansvar

Förälder har ansvar för att följa eleven till och från på/avstigningsplatsen för buss och skolskjuts. Skolans personal har motsvarande ansvar från och med det eleven stiger av skolskjutsen i skolan på morgonen resp till och med eleven stiger på skolskjutsen efter skoldagens slut.

På varje skola finns från och med skolstart en pärm med turlistor och telefonuppgifter. 

Vid försening av skolskjuts, buss, skickas SMS till vårdnadshavare.

Skolskjuts

Om skolskjuts uteblir vid eftermiddagstur är berörda elever informerade om att de tar kontakt med skolpersonal som ringer skolskjutssamordningen. Därefter kontaktas vårdnadshavare. Vid försening kan elev vänta på fritidshemmet.

För att nå vårdnadshavare är det viktigt att blanketten "Elevuppgifter skolskjuts" är uppdaterad.

Senast uppdaterad den 25 november 2020