Elevhälsa

Elevhälsa på Vreta kloster skola

Skolhälsovården är elevernas företagshälsovård. Den är kostnadsfri. Arbetet är först och främst förebyggande, en fortsättning på den hälsovård som barnen fått genom barnhälsovården.

Skolläkare och skolsköterska har tystnadsplikt. Enligt skollagen skall alla barn erbjudas hälsoundersökning minst tre gånger under åren i grundskolan. Syftet är att tidigt upptäcka avvikelser från den normala utvecklingen. Undersökningarna utförs av skolsköterskan. Vid avvikelser konsulteras skolläkaren.

Årsvis innebär det följandeUndersökningar
Förskoleklass Bedömning av hälsotillstånd utifrån hälsodeklaration. Tillväxtundersökning. Synundersökning. Testikelundersökning på pojkar.
År 1 Hörselundersökning samt vaccination (MPR - mässlin, påssjuka, röda hund). Uppföljning av tidigare hälsoundersökning
År 2 Tillväxtundersökning.
År 3 Uppföljning av tidigare hälsoundersökning.
År 4 Tillväxt- och synundersökning, scoliosundersökning /sned rygg). Hälsosamtal.
År 5 Uppföljning av tidigare hälsoundersökningar.
År 6 Tillväxtundersökning. Uppföljning av tidigare hälsoundersökningar. Undersökning av färgseende.

Utöver det normala vaccinationsprogrammet ges kompletterande vaccinationer till elever vars vaccinationsskydd inte är fullgott. Elever som tillhör riskgruppen för hepatit B och tuberkulos erbjuds vaccinering i skolan.

Skolhälsovården arbetar och medverkar också för en god arbetsmiljö för alla på skolan. Skolläkaren arbetar konsultativt och är tillgänglig på skolan en gång per månad.

Trygghetsarbete

Skolan arbetar med att förebygga och stoppa all form av kränkande behandling. Skola och frititidshem jobbar förebyggande med samtal, fadderverksamhet och vänskapsövningar.

Här finns också Trygghetsteamet (THT). I Trygghetsteamet ingår rektor, bitr.rektor, förskollärare, lärare, fritidspedagoger och kurator. Trygghetsteamet har det övergripande ansvaret i arbetet mot kränkande behandling och i enlighet med skollagen arbetar skolan aktivt med förbyggande åtgärder.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 oktober 2016