Elevhälsa

"Elevhälsan är inte något som finns som en avskild gren i skolans stora träd. Den finns överallt, i blad, grenar, stam och rötter. Den handlar om människosyn och förhållningssätt, och den berör alla i skolan”.
(Gustafsson, 2009, Elevhälsa börjar i klassrummet)

Trygghetsteamet har ett nära samarbete med Elevhälsoteamet i det löpande arbetet med trygghet, mot diskriminering och kränkande behandling samt i det hälsofrämjande och förbyggande arbetet. Detta sker med olika återkommande aktiviteter under läsåret med fokus på samverkan mellan elever, värdegrund och skolans vision.

I Trygghetsteamet ingår rektor, bitr.rektor, förskollärare, lärare, fritidspedagoger och kurator. Trygghetsteamet har ett övergripande ansvar i arbetet mot kränkande behandling. I enlighet med skollagen arbetar skolan aktivt med förbyggande åtgärder mot diskriminering.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 26 september 2018