Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Elevhälsa

"Elevhälsan är inte något som finns som en avskild gren i skolans stora träd. Den finns överallt, i blad, grenar, stam och rötter. Den handlar om människosyn och förhållningssätt, och den berör alla i skolan”.
(Gustafsson, 2009, Elevhälsa börjar i klassrummet)

Om skolhälsovården

Skolhälsovården är elevernas kostnadsfria företagshälsovård. Arbetet är först och främst förebyggande, en fortsättning på den hälsovård som eleverna fått genom barnhälsovården.

Skolläkare och skolsköterska har tystnadsplikt. Enligt skollagen skall alla elever erbjudas hälsoundersökning minst tre gånger under åren i grundskolan. Syftet är att tidigt upptäcka avvikelser från den normala utvecklingen. Undersökningarna utförs av skolsköterskan. Vid avvikelser konsulteras skolläkaren.

Undersökningar och vaccinationer

Förskoleklass

Bedömning av hälsotillstånd utifrån hälsodeklaration.
Tillväxt-, syn- och hörselundersökning samt för pojkar även testikelundersökning.

Årskurs 1

Vaccination mot MPR (mässling, påssjuka, röda hund). Uppföljning av tidigare hälsoundersökning

Årskurs 2

Tillväxtundersökning.

Årskurs 4

Tillväxt- och ryggundersökning samt hälsosamtal.

Årskurs 5

Vaccination mot humant papillomvirus.

Övriga uppgifter

Utöver det normala vaccinationsprogrammet ges kompletterande vaccinationer till elever vars vaccinationsskydd inte är fullgott. Elever som tillhör riskgruppen för hepatit B och tuberkulos erbjuds vaccinering i skolan.

Skolhälsovården arbetar även för en god arbetsmiljö för alla på skolan. Skolläkaren arbetar konsultativt och är tillgänglig på skolan en gång per månad.

Om trygghetsteamet

Trygghetsteamet har ett nära samarbete med elevhälsoteamet i det löpande arbetet med trygghet, mot diskriminering och kränkande behandling samt i det hälsofrämjande och förbyggande arbetet. Detta sker med olika återkommande aktiviteter under läsåret med fokus på samverkan mellan elever, värdegrund och skolans vision.

I Trygghetsteamet ingår rektor, bitr.rektor, förskollärare, lärare, fritidspedagoger och kurator. Teamet har ett övergripande ansvar i arbetet mot kränkande behandling. I enlighet med skollagen arbetar skolan aktivt med förbyggande åtgärder mot diskriminering.

Senast uppdaterad den 11 januari 2021