Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Elevhälsa

"Elevhälsan är inte något som finns som en avskild gren i skolans stora träd. Den finns överallt, i blad, grenar, stam och rötter. Den handlar om människosyn och förhållningssätt, och den berör alla i skolan”.
(Gustafsson, 2009, Elevhälsa börjar i klassrummet)

Skolhälsovården är elevernas kostnadsfria företagshälsovård. Arbetet är först och främst förebyggande, en fortsättning på den hälsovård som eleverna fått genom barnhälsovården.

Skolläkare och skolsköterska har tystnadsplikt. Enligt skollagen skall alla elever erbjudas hälsoundersökning minst tre gånger under åren i grundskolan. Syftet är att tidigt upptäcka avvikelser från den normala utvecklingen. Undersökningarna utförs av skolsköterskan. Vid avvikelser konsulteras skolläkaren.

Årsvis innebär det följandeUndersökningar
Förskoleklass Bedömning av hälsotillstånd utifrån hälsodeklaration. Tillväxt- och synundersökning samt för pojkar även testikelundersökning.
År 1 Hörselundersökning samt vaccination (MPR - mässling, påssjuka, röda hund). Uppföljning av tidigare hälsoundersökning
År 2 Tillväxtundersökning.
År 3 Uppföljning av tidigare hälsoundersökning.
År 4 Tillväxt-, syn- och scoliosundersökning. Hälsosamtal.
År 5 Uppföljning av tidigare hälsoundersökningar.
År 6 Tillväxtundersökning. Uppföljning av tidigare hälsoundersökningar. Undersökning av färgseende.

Utöver det normala vaccinationsprogrammet ges kompletterande vaccinationer till elever vars vaccinationsskydd inte är fullgott. Elever som tillhör riskgruppen för hepatit B och tuberkulos erbjuds vaccinering i skolan.

Skolhälsovården arbetar även för en god arbetsmiljö för alla på skolan. Skolläkaren arbetar konsultativt och är tillgänglig på skolan en gång per månad.

Trygghetsteamet har ett nära samarbete med Elevhälsoteamet i det löpande arbetet med trygghet, mot diskriminering och kränkande behandling samt i det hälsofrämjande och förbyggande arbetet. Detta sker med olika återkommande aktiviteter under läsåret med fokus på samverkan mellan elever, värdegrund och skolans vision.

I Trygghetsteamet ingår rektor, bitr.rektor, förskollärare, lärare, fritidspedagoger och kurator. Trygghetsteamet har ett övergripande ansvar i arbetet mot kränkande behandling. I enlighet med skollagen arbetar skolan aktivt med förbyggande åtgärder mot diskriminering.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 26 september 2018