Elevråd

Elevråd

På Vreta kloster skola finns ett aktivt elevråd. Elevrådsmöten är cirka 4 gånger per termin. Två elever från varje klass i år 2-6 är elevrådsrepresententer. Elevrådet har utsett en ordförande och en sekreterare i år 6.

Mötet börjar med att ordförande hälsar alla välkomna och går igenom föregående protokoll. Alla representanter har med sig anteckningar från sitt klassråd. Det kan var allt från förslag om olika aktiviteter på skolan, antalet köttbullar till skollunchen eller hur det gemensamma lekförrådet sköts. Bitr. rektor är med på elevråd.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 juni 2016