Elevråd

en grupp med fem barn och en bibliotekarie lutar sig över ett bord i ett bibliotek. Bibliotekarien har en bok och alla tittar rakt på dig och ler.

 

På Vreta kloster skola finns ett aktivt elevråd. Elevrådsmöten är cirka 4 gånger per termin. En elever från varje klass i år F-6 är elevrådsrepresententer. Elevrådet har utsett en ordförande i år 3 och en i år 6.

Mötet börjar med att ordförande hälsar alla välkomna och går igenom föregående protokoll. Alla representanter har med sig anteckningar från sitt klassråd. Det kan var allt från förslag om olika aktiviteter på skolan, antalet köttbullar till skollunchen eller hur det gemensamma lekförrådet sköts. Rektor Karin eller Bitr. rektor Carita är med på elevrådets möten.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 8 augusti 2019