Hoppa till huvudinnehåll

Elevråd

På Vreta kloster skola finns ett aktivt elevråd. Elevrådsmöten sker cirka 4 gånger per termin. En elever från varje klass i år F-6 är elevrådsrepresentant. Elevrådet har utsett en ordförande i år 3 och en i år 6.

Mötet börjar med att ordförande hälsar alla välkomna och går igenom föregående protokoll. Alla representanter har med sig anteckningar från sitt klassråd. Det kan var allt från förslag om olika aktiviteter på skolan, antalet köttbullar till skollunchen eller hur det gemensamma lekförrådet sköts. Rektor Karin eller bitr. rektor Carita är med på elevrådets möten.

Senast uppdaterad den 25 november 2020