Hoppa till huvudinnehåll

Familjeklass

Familjeklass har sitt ursprung i England och bygger på beprövad erfarenhet och en vetenskaplig grund. Metoden spred sig därifrån till Danmark där den utvecklats och anpassats till dagens skola. I Sverige har det funnits på olika platser sedan tidigt 2000-tal. Metoden bygger på en så kallad systemteoretisk grund där du som förälder är något av en expert på just ditt barn. Med stöd av familjeklasspersonal får ditt barn hjälp att lära sig ta ansvar för sitt beteende och att utvecklas mot att utnyttja sin fulla potential i skolan.

Familjeklassens mål

  • Ge alla elever möjlighet att utveckla sina förmågor kunskapsmässigt, socialt och emotionellt
  • Få eleven att aktivt ta ansvar för förändring samt göra förändringarna mätbara
  • Ge föräldrar möjlighet att vara medansvariga till sitt barns utveckling i skolan
  • Ge föräldrar och lärare möjlighet att se på sina handlingar och bryta mönster
  • Skola och hem tillsammans möjliggör förändring

När, var och hur?

På torsdagar kl. 08.10-11.00 har vi familjeklass på Bäckskolan där du och ditt barn kommer att arbeta tillsammans med familjeklasspersonal, andra elever och deras föräldrar. En period i familjeklass pågår under tolv veckor och vi har för-, mitt– och slutmöte där vi fokuserar på de mål som är viktiga just för ditt barn. Vi arbetar med konkreta och utvärderingsbara mål för att bäst synliggöra utvecklingen. Varannan vecka under ordinarie tid har vi föräldragrupp, ett samarbete med Råd & Stöd i Berga.

Vad krävs av dig som förälder?

Att ni har en önskan om förändring och en vilja att ta medansvar för ert barns förändring är det absolut viktigaste för att möjliggöra en positiv utveckling. Det krävs också att ni som förälder finns på plats här på skolan och arbetar tillsammans med ert barn i familjeklassen under torsdagsförmiddagarna. Det är viktigt att ni som vårdnadshavare deltar under tiden för familjeklass. Skulle någon av er få förhinder kan efter överenskommelse någon annan närstående vuxen delta. Vid eventuellt förhinder så meddela personalen snarast möjligt. 

Det är skolan och hemmet som tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för förändring!

Två barn och två vuxna hjälps åt med skolarbetet vid ett bord

Senast uppdaterad den 10 februari 2023