Hoppa till huvudinnehåll

Fritidshem

Bäckskolan har två fritidshemsavdelningar: Näckrosen och Abborren.

Två pojkar som leker på en lekplats

 

Telefonnummer

  • Näckrosen
    013-20 88 14

  • Abborren
    013-20 88 03

Öppettider, hämtning och lämning

Våra öppettider är klockan 06:00-18.00. Vi har även jouröppet mellan klockan 18:00-18.30 (vid behov kontaktas personalen)

Mellan klockan 06:00-08:00 lämnar du ditt barn på avdelningen Näckrosen.

Efter klockan 16:30 hämtas barnen på avdelningen Näckrosen.

Ledighet och sjukanmälan

Vi vill att ni meddelar fritidshemmen vid ledighet. 

På lov sjukanmäler du ditt barn till avdelningen Näckrosen på telefonnummer 013-20 88 14. Sjukanmälan under ordinarie tid görs som vanligt till skolan på telefonnummer 013-26 26 26 alternativt i Unikum eller skola24.

Måltider

Frukost serveras klockan 07:15-07:30 för de barn som enligt schemat är på fritids den tiden.  Mellanmål serveras dagligen på fritidshemmen mellan klockan 13:30-14:30

Hållbar utveckling och miljö

Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Genom detta arbetssätt får eleverna på fritidshemmen ett kunskapsbaserat förhållningssätt till hur man bör förhålla sig till hur man nyttjar ändliga resurser och naturen. Syftet är också att eleverna kan göra självständiga och medvetna val och därmed medverka i demokratiska processer.

Bäckskolans fritidshem

Till e-postformulär för Bäckskolans fritidshem via Kontakt Linköping

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 88 03

Besöksadress: Konstruktörsgatan 104 (se karta)

Besöksadress : Konstruktörsgatan 104

Postadress: Fritidshem Bäckskolan
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/forskola-och-utbildning/grundskola/kommunala-grundskolor/sodra-skolomradet/backskolan/ https://www.linkoping.se/forskola-och-utbildning/grundskola/kommunala-grundskolor/sodra-skolomradet/backskolan/

Rektor: Pia Lindgren
Telefon: 013-20 87 28

Biträdande rektor: Jenny Sörestad
Telefon: 013-20 51 99

Senast uppdaterad den 6 oktober 2022