Elevhälsa

Elevhälsan arbetar med hälsofrämjande, stödjande och förebyggande insatser som ska främja elevernas lärande, utveckling och hälsa. Personalen som arbetar inom elevhälsan har medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser.

Vårt arbete

I elevhälsans individuellt riktade arbete ingår att:

  • Bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.
  • Undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa
  • Uppmärksamma och på rektors uppdrag utreda orsaker till varför eleven är i svårighet.
  • Bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd, t.ex. stöttning av speciallärare.

Längre ned på sidan finns en länk till kommunens gemensamma information om elevhälsan.

Kontakt elevhälsan

Kontaktinformation till Bäckskolans personal som arbetar med elevhälsan finner du här. 

Speciallärare

Maria Allinggård och Maria Caguson
013 26 39 10

Skolpsykolog

Maria Milovanovic Hagberg
013 20 87 43

Skolsköterska

Katarina Hallstener
013 20 87 36

Skolkurator

Maria Kjellberg

013 - 20 60 68

013 20 60 68

Logoped

 Hanna Walsö

013 20 87 29

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 3 maj 2018