Hoppa till huvudinnehåll

Fritidsklubben

Fritidsklubben startade som ett projekt våren 2010. Idag är det en permanent verksamhet som ger eleverna möjlighet att skapa intresse för nya aktiviteter samt få kontakt med föreningar i närområdet.

Här finner du kontaktuppgifter till Ashur Zaia som är ansvarig för Fritidsklubben. Du kan även läsa om Fritidsklubbens syfte och mål.

Kontakt

Ashur Zaia, 013-26 25 99.

Syfte

  • Skapa en kvalitativ verksamhet som lockar barnen i mellanstadiet till föreningslivet.
  • Barn ska få möjlighet att testa nya intressen under ordnade former.
  • Arbeta förebyggande och skapa förutsättningar för integration och trygghet i Berga.

Mål

  • Främja för att barn ska få möjlighet till en meningsfull fritid.
  • Öka antalet barn som får ta del av olika aktiviteter i närområdet. Både idrottsaktiviteter, kulturaktiviteter och friluftsliv.
  • Öka måluppfyllelsen i skolans ämnen.
  • Elever som befinner sig i en utsatt och svår situation ska stödjas på ett värdigt och utvecklande sätt.

Senast uppdaterad den 6 februari 2023