Ledighet och sjukanmälan

Elevs frånvaro måste anmälas varje dag av vårdnadshavare till skola och fritidshem.
Anmälan till skolan ska ske senast klockan 07:45 Om ingen personal svarar så talas anmälan in på telefonsvararen.

Telefonnummer för sjukanmälan

Använd följande nummer vid sjukanmälan: 013- 29 47 29

Tänk på att sjukanmälan ska ske vid varje sjukdag.

Ledighet

Ledighet från skolan måste göras skriftligt och i god tid innan ledigheten. Använd blankett Ledighet för elever, Ansökan LK2145. Länk till denna blankett finns längre ned på sidan.

Observera att beviljad ledighet utgör giltig frånvaro från garanterad och skolpliktig undervisningstid och medför inte i sig varken rätt eller skyldighet till kompenserande undervisning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 4 september 2019