Hoppa till huvudinnehåll

Särskilt stöd

Elever som har behov av särskilt stöd erhåller detta. Här kan du läsa mer om Bäckskolans arbete med särskilt stöd.

I elevhälsans individuellt riktade arbete ingår att

  • bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.
  • undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa.
  • uppmärksamma och på rektors uppdrag utreda orsaker till varför eleven är i svårighet.
  • bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd, till exempel stöttning av speciallärare.

 

Kontaktuppgifter till elevhälsan finner du i menyn, under rubrik "Elevhälsa".

Senast uppdaterad den 16 november 2022