Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Elevhälsa

Elevhälsan den medicinska delen omfattar skolsköterska och skolläkare och är en fortsättning på barnhälsovårdens hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Elevhälsan på kvinnebyskolan

Hälsobesök och vaccinationer

Alla elever som börjar förskoleklass samt elever i årskurs 2,4,7 och gymnasiet årskurs 1 erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan. Hälsobesöket och vaccinationsplanering beskrivs i broschyren Elevhälsan - den medicinska delen.

Förebyggande och hälsofrämjande arbete

Skolsköterskan arbetar hälsofrämjande, både individuellt och i grupp med t.ex. kost, motion och drogförebyggande arbete. Skolsköterskan ingår i skolans elevhälsoteam.

Skolsköterska och skolläkare arbetar för en god fysisk, psykisk och social arbetsmiljö för alla elever. Vi uppmärksammar elever med funktionshinder eller kroniska sjukdomar så att deras ev. behov av anpassade förhållande i skolan bevakas.

Mottagningsarbete

Elever kan vid behov kontakta skolsköterskan för enklare sjukvård och rådgivning.

Skolläkare

Tid till skolläkarmottagning bokas via skolsköterskan.

Specialkost

För elever med behov av specialkost av medicinska skäl ska intyg fyllas i och lämnas till skolsköterskan.

Sekretess

Personalen inom elevhälsan den medicinska delen omfattas av tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Kontakt

Har du frågor eller vill ha kontakt med skolsköterskan, se fliken "Personal och ledning" för kontaktinformation.

Synpunkter och klagomål

Det finns ingenting som är så bra att det inte kan bli bättre. Vi vill med hjälp av dina synpunkter och klagomål förbättra skolhälsovården. Så här kan du framföra dina synpunkter och klagomål. Lämna dina synpunkter under kontakt på den här sidan eller lämna dina synpunkter direkt till skolsköterskan. Ansvarig chef tar hand om dina synpunkter och klagomål. Om du lämnar namn, telefonnummer och/eller e-postadress kontaktas du inom 7 arbetsdagar.

Senast uppdaterad den 28 april 2021