Ledighet och sjukanmälan

Sjukanmälan av elev sker antingen på webben eller via appen Dexter. Rutiner för sjukanmälan finns i dokumenten.

Ledighetsansökan

Ledighet från skolan måste göras skriftligt och i god tid innan ledigheten. Använd blanketten "Ledighetsansökan grundskolan" (LK 2145) nedan.

Observera att beviljad ledighet utgör giltig frånvaro från garanterad och skolpliktig undervisningstid och medför inte i sig varken rätt eller skyldighet till kompenserande undervisning.

Skolan beviljar inte ledighet i samband med de nationella proven.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 21 september 2017