Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ledighet och sjukanmälan

Ledighetsansökan och sjukanmälan sker via Skola24, som är de kommunala grund- och gymnasieskolornas system för hantering av närvaro och frånvaro.

Sjukanmälan

Sjukanmälan gör du i Skola24 för alla skoldagar eleven är sjuk.

Hur du går tillväga och länk till inloggning finns längre ner på sidan.

Ledighetsansökan

Ledighet från skolan måste göras i god tid innan ledigheten. 

Precis som med sjukanmälan ansöker om ledigt i Skola24.

Observera att beviljad ledighet utgör giltig frånvaro från garanterad och skolpliktig undervisningstid och medför inte i sig varken rätt eller skyldighet till kompenserande undervisning.

Skolan beviljar inte ledighet i samband med de nationella proven.

Senast uppdaterad den 20 augusti 2021