Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Fritidshem

Kvinnebyskolans fritidshem ligger i ett fint och naturskönt skogsområde, med stora möjligheter till roliga och spännande naturupplevelser. Här kan du läsa om våra respektive fritidshemsavdelningar och om vårt uppdrag.

Vårt uppdrag

Fritidshemmets verksamhet regleras i skollagen och Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Vårt uppdrag är att komplettera skolan och skapa miljö för utveckling och lärande, meningsfull fritid, omsorg och rekreation.

Individen i centrum

Vi ser varje elev som en egen person med egna förutsättningar och behov. Hos oss ska eleverna kunna känna glädje och gemenskap och vårt mål är att elever och vårdnadshavare ska känna sig trygga. Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper (Skolverket, Lgr11:9). Vi ger barnen möjlighet att utveckla sin kreativitet.

Våra fritidsavdelningar

Klicka på plustecknet vid just en avdelning du vill veta mer om.

Telefonnummer

072-574 36 80

Öppettider

12:00-16:30

Mellanmålstid

14:00-14:15

Blåklinten är även öppet under öppning och stängning: 06:30-08:00 samt 16:30-17:45

 

Personal

På Blåklinten jobbar Ann Genfors, Annika Moldvik och Marie Selleby.

Telefonnummer

072-574 36 78

Öppettider

12:00-16:45

Mellanmålstid

14:15-14:30

 

Personal

På Svanen jobbar Anki Roos, Rebeckan Hansson och Pjer Eriksson.

Telefonnummer

072-574 36 77

Öppettider

12:00-16:30

Mellanmålstid

14:30-14:45

 

Personal

På Eken jobbar Ros-Mari Lillbåsk Olsson och Maria Eklöf.

Telefonnummer

072-574 36 79

Öppettider

12:30-16:30

Mellanmålstid

14:40-15:00

 

Personal

På Astrakanen jobbar Anna Cassel, Annelie Gullman, Sakvan Sabah och Mikael Svensson.

Telefonnummer

072-500 01 32

Öppettider

Kvinnebyklubben öppnar när eleverna slutar skolan i år 4-6 och stänger 16.45.

På höst- (v.44), sport- och påsklovet är det öppet mellan kl.08.00-16.45.

Personal

På Kvinnebyklubben jobbar Hanna Axelsson Holm och Hanna Jansson

Kvinnebyskolan
Kvinnebyskolans fritidshem

Till e-postformulär för Kvinnebyskolans fritidshem

E-post: sodraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 072-574 36 80

Besöksadress: Backsippevägen 14a (se karta)

Postadress: Fritidshem Kvinnebyskolan
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/fthkvinnebyskolan http://www.linkoping.se/fthkvinnebyskolan

Rektor: Anna Bergendorf Pihlblad
Telefon: 013-20 78 23

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 31 oktober 2019