Hoppa till huvudinnehåll

Kvinnebyskolan

Kvinnebyskolan ligger i södra Linköping i Hjulsbro. Här går cirka 370 i elever från förskoleklass till årskurs sex i två parallellklasser. Något som utmärker Kvinnebyskolan är närheten till naturen med skogen runt omkring och dess unika utemiljö.

 Foto: JFalk

Kvinnebyskolan är en låg och mellanstadieskola som ligger i södra Linköping i Hjulsbro. Foto: J Falk

Kvinnebyskolan finns i södra Linköping i området Hjulsbro. Något som utmärker Kvinnebyskolan är närheten till naturen med skogen runt omkring och dess unika utemiljö. På Kvinnebyskolan går idag cirka 370 elever från förskoleklass till årskurs sex i två parallelleller.

Kvinnebyskolans fritidshem består av fem avdelningar, där varje årskurs från förskoleklass till årskurs 3 har en egen avdelning. Eleverna i årskurs 4 till 6 går tillsammans på en avdelning.

Kvinnebyskolans vision

Alla elever ska bli sitt bästa jag

Kvinnebyskolans ledord

Trygghet - hälsa - lärande

I lugn miljö skapas fria tankar

Som elev på Kvinnebyskolan har du skogen inpå knuten och den avslappnande atmosfären bjuder in till lek och lektioner i det fria. Kvinnebyskolans lugna och fina läge i närheten av Stångån i södra delen av Linköping har stor betydelse för vad som är utmärkande för skolan. Skolan har de senaste åren genomgått en totalrenovering och står nu färdig med nya fina lokaler. Den erfarna personalen använder sig av väl beprövad pedagogik, samt digitala hjälpmedel som möjliggör lärande både i klassrummet och utomhus. Detta inspirerar och stimulerar eleverna till goda resultat.

På Kvinnebyskolan har vi bästa tänkbara läge med naturen inpå knutarna. Det ges tillfällen till skolskogen, naturstudier, lek och motion i skogen alldeles intill. Den avslappnade atmosfären bjuder in till både lek och lektioner i det fria. Vi har även Stångån inom räckhåll med möjligheter till bad eller vattenstudier.  

Ökat inflytande ger ökad kunskap

Vi satsar på god kunskapsutveckling, en trygg miljö och elevinflytande. De vuxna på skolan samverkar och vi strävar alla mot en tydlig gemensam målbild. Det bidrar till en utvecklande och trygg miljö. I elevrådet och fritidsrådet har du som elev möjlighet att påverka och vara med och bestämma i frågor som rör både skola och fritidshem. Genom den individuella utvecklingsplanen får varje elev verkligt inflytande över sitt lärande på Kvinnebyskolan.

På Kvinnebyskolan finns en tradition att varje år delta i fågelholks-SM, som naturskyddsföreningen driver. Det är i årskurs fem eleverna som en del av slöjdundervisningen får tillverka fågelholkar. Fågelholkarna formges med humor, fantasi och unik design. Kvinnebyskolan har haft höga placeringar under åren:

2024 - Första plats

2022 - Första plats

2018 - Första plats

2016 - Första plats

2015 - Andra plats

Samverkan av olika slag har varit och är en viktig framgångsfaktor för utvecklingen på Kvinnebyskolan.

Skolan bjuder kontinuerligt in till samverkansmöten för föräldrar där rektorn håller i mötet och förtroendevalda föräldrar representerar sina respektive klasser. Mötena hålls cirka två gånger per termin.

Kallelse till och protokollen från samverkansmötena publiceras på skolans lärplattform Unikum.

Kvinnebyskolans föräldraförening anordnar i maj varje år Kvinnebykvällen. En kväll där varje årskurs anordnar aktiviteter i form av dragkamp, Kvinnebyshowen, lotterier, fika- och korvförsäljning, fiskdamm, och hoppborg med mera.

Kvinnebykvällen har funnits i olika former sedan 1990 och fortsätter att utvecklas för varje år. I föreningen finns det representanter från varje årskurs som i samverkan med eleverna, föräldrarna och skolpersonalen planerar denna mycket uppskattade kväll där hela skolan går samman och lär känna varandra och har trevligt utanför den schemalagda tiden.

Postadress: Kvinnebyskolan
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/kvinnebyskolan https://www.linkoping.se/kvinnebyskolan

Rektor: Hanna Ahl Addén
Telefon: 013-207820
Rektor biträdande: Pernilla Eskilsson
Telefon:013-20 78 23

Senast uppdaterad den 30 maj 2024