Ledighet och sjukanmälan

När eleven är sjuk måste vårdnadshavaren sjuk -och friskanmäla sitt barn

Sjuk- och friskanmälan

Observera att sjukanmälan måste göras varje dag så länge eleven är frånvarande, dock inte om man i förväg har meddelat antal dagar eleven kommer att vara frånvarande. Friskanmälan måste också göras när eleven är frisk.

Sjuk- och friskanmälan görs med fördel via appen IST-dexter "dygnet runt" men kan även göras på telefon 013-20 55 10.

Ledighet

Ledighetsansökan hittar du via länken nedan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 februari 2019