Om skolan

Välkommen till Norrbergaskolan!
Norrbergaskolan startade upp hösten 2018 med en förskoleklass och kommer utökas med nya klasser varje läsår. Skolan tillhör rektorsområde Vist skola. Den är helt nybyggd med moderna ljusa lokaler och stora fönsterpartier samt en inspirerande skolgård.

Norrbergaskolan och Bigaråvägens förskola med basketplanen och gungställning i förgrunden

 

En ny skola med möjlighet att växa

Norrbergaskolan är en flexibel förskola/skola och lokalerna kommer under de första läsåren delas med förskolan. Vår målsättning är att samverkan kommer att kunna ske över gränserna. Norrbergaskolan är tänkt som en F-3 skola.

Maximalt lärande, likvärdighet och lust att lära

Vi kommer aktivt arbeta med att skapa lust i lärandet genom variation, inflytande samt tydlighet. Den engagerade personal som kommer att bygga upp Norrbergaskolan har som målsättning att kunna möta varje elev där de befinner sig med de eventuella anpassningar som krävs. Allt för att nå det maximala lärandet där varje elev kommer att utvecklas så långt som möjligt.

I förskoleklassen har vi stort fokus på trygghet och trivsel. Vi kommer skapa rutiner för vår nya skola tillsammans med eleverna och skapa en skön atmosfär för lärande.

Välkomna till oss på Norrbergaskolan, en del av Vist skola.

Norrbergaskolan

Skicka e-post till Norrbergaskolan

E-post: sodraskolomradet@linkoping.se

Besöksadress: Bigarråvägen 3 (se karta)

Postadress: Norrbergaskolan
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/norrbergaskolan http://www.linkoping.se/norrbergaskolan

Rektor: Therese Aronsson Wickman
Telefon: 013-20 55 01

Rektor biträdande: Sofia Lundberg
Telefon: 013-26 25 57

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 augusti 2019