Hoppa till huvudinnehåll

Om skolan

Välkommen till Norrbergaskolan!
Norrbergaskolan startade upp hösten 2018 och tillhör rektorsområde Vist skola. Skolan är byggd med moderna ljusa lokaler, stora fönsterpartier samt en inspirerande skolgård.

Norrbergaskolan och Bigaråvägens förskola med basketplanen och gungställning i förgrunden

 

En ny skola med möjlighet att växa

- En skola där varje elev upplever trygghet, glädje och lärande

Norrbergaskolan är en flexibel förskola/skola där vissa lokaler delas med förskolan och är idag en F-1 skola.

Maximalt lärande, likvärdighet och lust att lära

Vi arbetar aktivt med att skapa lust i lärandet genom variation, inflytande samt tydlighet. Vår engagerade personal har som målsättning att kunna möta varje elev där de befinner sig med de eventuella anpassningar som krävs. Allt för att nå det maximala lärandet där varje elev kommer att utvecklas så långt som möjligt.

Vi har stort fokus på trygghet och trivsel. 

Välkomna till oss på Norrbergaskolan.

Postadress: Norrbergaskolan
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/norrbergaskolan https://www.linkoping.se/norrbergaskolan

Rektor: Anna-Karin Sävenstrand
Telefon: 013-20 55 01

Biträdande rektor: Anna Gardström
Telefon: 013-26 25 57

Senast uppdaterad den 10 januari 2023