Hoppa till huvudinnehåll

Norrbergaskolan

Välkommen till Norrbergaskolan i Sturefors. Norrbergaskolan startade upp hösten 2018 och tillhör rektorsområde Vist skola. Skolan är byggd med moderna ljusa lokaler, stora fönsterpartier samt en inspirerande skolgård.

Norrbergaskolan och Bigaråvägens förskola med basketplanen i förgrunden

 

En ny skola med möjlighet att växa

Vår vision - En skola där varje elev upplever trygghet, glädje och lärande

Norrbergaskolan är en flexibel förskola/skola där vissa lokaler delas med förskolan och är idag en F-1 skola.

Maximalt lärande, likvärdighet och lust att lära

Vi arbetar aktivt med att skapa lust i lärandet genom variation, inflytande samt tydlighet. Vår engagerade personal har som målsättning att kunna möta varje elev där de befinner sig med de eventuella anpassningar som krävs. Allt för att nå det maximala lärandet där varje elev kommer att utvecklas så långt som möjligt.

Vi har stort fokus på trygghet och trivsel. 

Välkomna till oss på Norrbergaskolan.

Senast uppdaterad den 12 mars 2024