Hoppa till huvudinnehåll

Naturvetenskapsprogrammet på Berzeliusskolan

Är du nyfiken på människan, naturen och universum? Då är Naturvetenskapsprogrammet på Berzeliusskolan det naturliga valet.

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som vänder sig till dig som är intresserad av matematik och naturvetenskap. Under utbildningen kommer du att utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Det innebär att du lär dig att tänka kritiskt, resonera logiskt, lösa problem och göra systematiska iakttagelser. Naturvetenskaplig förståelse bygger på en kombination av teori och laborativt arbete som är naturliga delar i utbildningen. Redan från början kan du läsa vår spetsutbildning inriktad mot matematik. Annars läser man ett gemensamt första år och väljer därefter inriktning.

Matematisk spetsutbildning

På Berzeliusskolan erbjuder vi elever som vill komma snabbare framåt i matematik en möjlighet att välja vår riksrekryterande spetsutbildning inom matematik. Redan på vårterminen i årskurs 9 läser du gymnasiekursen Matematik 1c, antingen läser du på distans, på kvällstid på Berzeliusskolan eller via din nuvarande skola. Eftersom du läser gymnasiematematiken i snabbare takt får du under ditt tredje gymnasieår möjlighet att läsa universitetskurser i matematik.

Observera att den här kursen i Matematik 1c är för elever i årskurs 9 som vill läsa spetsutbildningen i matematik på Berzeliusskolans gymnasium. Kursen ges under våren. Vi tar emot anmälningar mellan 1 november och 31 januari.

Naturvetenskaplig inriktning

Du fördjupar dig i matematik, biologi, kemi och fysik.. Du får bland annat lära dig om fysiologi, cell- och molekylärbiologi, organisk kemi och biokemi. Dessutom får du kunskaper om elektromagnetiska vågor, gravitation och universums utveckling.

Inriktningen Naturvetenskap och samhälle

Här ligger fokus på miljöfrågor och samspelet mellan människan och naturen. Du får, utan att lämna naturvetenskapen, möjlighet till ett samhällsvetenskapligt perspektiv genom att läsa kurser i samhällskunskap, geografi och hållbar utveckling. Inom inriktningen bekantar du dig med nationalekonomi, globalisering, befolkningsutveckling och miljöpolitik.

Mer information om Naturvetenskapsprogrammet

I den här filmen finns mer detaljerad information om utbildningens uppbyggnad och vilka kurser som ingår, bland annat. 

Studie- och yrkesvägledare

Liselott Andersson
Rum D220
Telefon: 013 - 20 74 90

Rektor

Richard Olovsson
Telefon: 013 - 26 21 24

Elevkåren

Senast uppdaterad den 4 maj 2023