Hoppa till huvudinnehåll

Förskolan Vidingsjö by 3-4

Välkommen till förskolan Vidingsjö by 3-4 som är en av fem förskolor i område Vidingsjö. På förskolan finns 4 avdelningar fördelade på två hus.

En röd förskolebyggnad inbäddad i gröna buskar och gräsytor, en stengång fram till huset.

 

Vår vision

"Vi gör skillnad för varje barn varje dag".

"Som barn i Vidingsjö förskolor ingår jag i en social gemenskap och möter närvarande, omsorgsfulla och engagerade vuxna. Jag blir respekterad för den jag är och jag har möjlighet att uttrycka vad jag känner. Vuxna runt mig bedriver undervisning som utmanar och stimulerar mig för att jag ska utvecklas och lära mig för framtiden".

Stimulerande lärmiljöer

Vårt mål är att alla barn ska känna sig trygga på förskolan. Vi utgår från barnens behov och anser att omsorg och pedagogik är lika viktiga. Vi har alltid barnet i fokus och ser alla barn som kompetenta med lust och nyfikenhet att lära. Tillsammans med barnen har vi ett utforskande arbetsätt.

Kärnverksamheten ska syfta till att vi har formulerande strategier och metoder kring normer och värden, omsorg, språk, matematik, naturkunskap och teknik samt barns inflytande för att kunna erbjuda en likvärdighet i utbildningen.

Utifrån arbetslagens kärnverksamhet jobbar våra förskolor tematiskt eller projekterande och bedriver, planerar och spontanundervisar i kombination med god omsorg, eftersom omsorg och undervisning i förskolan oupplösligt hänger samman.

Förskolan är Grön Flagg certifierad och ger barnen förutsättningar att arbeta aktivt med hållbar utveckling på ett roligt och engagerade sätt.

Studiedagar på förskolan Vidingsjö by 3-4

Förskolan har två utbildningsdagar per termin för personalen. Under dessa dagar kommer förskolan att hålla stängt.

Om ditt barn är i behov av barnomsorg dessa dagar ska detta meddelas till personal eller ansvarig chef senast 14 dagar innan. 

Våren 2024

  • Tisdag 30 januari, 2024
  • Torsdag 23 maj 2024

Hösten 2024

  • Onsdag 11 september, 2024
  • Torsdag 21 november, 2024

Våren 2025

  • Måndag 27 januari, 2025
  • Onsdag 21 maj, 2025

Föräldraforum på förskolan

Samverkansråd, möten för vårdnadshavare och utvecklingssamtal är tre former för samverkan mellan förskola och vårdnadshavare.

Varje förskola har en eller flera representanter från vårdnadshavare som träffas tillsammans med rektor, biträdande rektor och pedagoger två gånger per år för att diskutera verksamhetsfrågor.

Vi bjuder in till möten två gånger per år där ni får mer insyn i verksamheten och hur vi arbetar med era barn.

Varje år erbjuds vårdnadshavare utvecklingssamtal kring sitt barn. Detta är ett tillfälle för vårdnadshavare att ta del av sitt barns utveckling och lärande.

Introduktion

Förskolan tillämpar en föräldraaktiv introduktion. Detta innebär att du som förälder är med en stor del av dagen den första tiden då ditt barn är på introduktion.

Du som förälder deltar i alla aktiviteter och rutiner. Detta syftar till att barnet ska få uppleva nya saker tillsammans med en person de har anknytning till, det gör att barnen känner sig trygga. Det ger också er föräldrar en helhetsbild av förskolans verksamhet.

Introduktionen är alltid individuella och anpassade efter barnets behov och hur lång tid den tar varierar. Är ditt barn inte sedan tidigare van vid förskolan brukar vi räkna med att det tar ca 2 veckor att skola in.

Ett par veckor efter introduktionen erbjuder vi ett uppföljningssamtal där vi tillsammans pratar om introduktionen.

Senast uppdaterad den 12 juli 2024