Hoppa till huvudinnehåll

Fritidshem förskoleklass- årskurs 3

Kvinnebyskolans fritidshem ligger i ett fint och naturskönt skogsområde, med stora möjligheter till roliga och spännande naturupplevelser. Här kan du läsa om våra respektive fritidshemsavdelningar och om vår verksamhet.

Kvinnebyskolans fritidshem

Kvinnebyskolans fritidshem har fem avdelningar där varje årskurs från förskoleklass till årskurs 3 har en vardera och årskurs 4-6 har en gemensam.

  • Blåklinten - förskoleklass
  • Svanen - årskurs 1
  • Eken - årskurs 2
  • Astrakanen - årskurs 3
  • Kvinnebyklubben - årskurs 4 till 6

På fritidshemmet arbetar personal som finns med under hela eleven skoldag i klassrummet, på rasten och på fritidshemmet. Samverkan mellan skola och fritids är något som präglar arbetet på Kvinnebyskolan där lärandet går som en röd tråd under hela dagen. Samverkan sker systematiskt där årskursteam med alla som arbetar kring samma årskurs ses veckovis. 

Likvärdig undervisning

På Kvinnebyskolans fritidshem erbjuds en varierande och likvärdig undervisning på alla avdelningarna. I undervisningen ingår bland annat skapande, rörelse, värdegrundsarbete, fri såväl som styrd lek inomhus och utomhus i vår naturnära miljö. 

Fritidsrådet - ett forum för elevinflytande

På Kvinnebyskolans fritidshem är elevinflytande en viktig del av undervisningen där fritidsrådet och storfritidsrådet är central. Alla fritidshem håller med jämna mellanrum fritidsråd där eleverna kan utöva inflytande över sådant som rör fritidhemmet, till exempel undervisningen, regler, inköp och mellanmål. Några gånger per termin skickar varje fritidshem representanter till storfritidsrådet som tillsammans med skolans rektorer diskuterar större frågor som rör alla fritidshemmen.

Rastverksamhet för tryggare raster

Som en del av samverkan med skolan arbetar personal från fritidshemmet i skolans rastteam.  Rastteamet håller i rastaktiviteter för att skapa trygga och roliga raster för alla elever. Rastteamet har också hand om skolans rastbod. I rastboden arbetar varje rast elever som lånar ut leksaker som vid rastens slut lämnas åter. Rastboden är ett arbetssätt för att eleverna ska lära sig att ta personligt ansvar för skolans leksaker och material.

Ansöka om fritidsplats

Information om och inloggning för att ansöka om fritidsplats, ändra uppgifter och säga upp fritidsplats finns på länken längre ner på sidan. 

Vistelsetider i Skola24

Kvinnebyskolans fritidshem använder sig utav Skola24 för närvaro, frånvaro och vistelsetider, även kallat tillsynstider. Följ länken nedan för information och inloggning till Skola24.

Våra fritidsavdelningar

Klicka på plustecknet vid just en avdelning du vill veta mer om.

Blåklinten (Förskoleklass)

Telefonnummer

0725-74 36 80

Öppettider

12:00-16:45

Mellanmålstid

Klockan 13:45

Personal

På Blåklinten jobbar Marie Selleby, Rebecka Hansson och Annelie Gullman.

Svanen (årskurs 1)

Telefonnummer

072-574 36 78

Öppettider

Skoldagens slut -16:45

Mellanmålstid

Klockan 14:15

Personal

På Svanen jobbar Maria Ekeros, Gustav Roos och Johannes Begabriel

Eken (Årskurs 2)

Telefonnummer

072-574 36 77

Öppettider

Skoldagens slut -16:45

Mellanmålstid

Klockan 14:30

Personal

På Eken jobbar Lena Westerberg, Maria Eklöf, Annie Bergström och Lisa Westerholm.

Astrakanen (Årskurs 3)

Telefonnummer

0725-74 36 79

Öppettider

Skoldagens slut -16:45

Se sluttider se elevernas schema på Skola24.

Mellanmålstid

Klockan 14:45

Personal

På Astrakanens fritidshem jobbar Annika Moldvik, Jens Schloenzig och Melker Andersson.

Kvinnebyklubben (Årskurs 4-6)

Telefonnummer

0725-00 01 32

Öppettider

Kvinnebyklubben öppnar när eleverna slutar skolan i år 4-6 och stänger klockan 16.30.

Under lov håller Kvinnebyklubben är det öppet mellan klockan 08.00-16:00.

Personal

På Kvinnebyklubben jobbar Sakvan Sabah Suleiman, Ann-Sofie Qvist och Ros-Mari Olsson-Lillbåsk.

På Kvinnebyskolan har fritidsavdelningen Blåklinten har öppet för morgonomsorg mellan klockan 06:00-08:00 och kvällsomsorg mellan klockan 16:45-18:00.

 

Telefonnummer

0725-74 36 80

Observera att tiderna utöver morgon- och kvällsomsorgen ringer du till ordinarie avdelning. 

Kvinnebyskolans fritidshem

Till e-postformulär för Kvinnebyskolans fritidshem via Kontakt Linköping

E-post: [email protected]

Telefon: 072-574 36 80

Besöksadress: Backsippevägen 14a (se karta)

Besöksadress : Backsippevägen 14a

Postadress: Fritidshem Kvinnebyskolan
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/fthkvinnebyskolan https://www.linkoping.se/fthkvinnebyskolan

Rektor: Hanna Ahl Addén
Telefon: 013-20 78 20

Biträdande rektor: Pernilla Eskilsson
Telefon: 013-20 78 23

Senast uppdaterad den 12 december 2022