Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Fritidshem förskoleklass- årskurs 3

Kvinnebyskolans fritidshem ligger i ett fint och naturskönt skogsområde, med stora möjligheter till roliga och spännande naturupplevelser. Här kan du läsa om våra respektive fritidshemsavdelningar och om vårt uppdrag.

Vårt uppdrag

Fritidshemmets verksamhet regleras i skollagen och Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Vårt uppdrag är att komplettera skolan och skapa miljö för utveckling och lärande, meningsfull fritid, omsorg och rekreation.

Individen i centrum

Vi ser varje elev som en egen person med egna förutsättningar och behov. Hos oss ska eleverna kunna känna glädje och gemenskap och vårt mål är att elever och vårdnadshavare ska känna sig trygga. Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper (Skolverket, Lgr11:9). Vi ger barnen möjlighet att utveckla sin kreativitet.

Våra fritidsavdelningar

Klicka på plustecknet vid just en avdelning du vill veta mer om.

Blåklinten (Förskoleklass)

Telefonnummer

0725-74 36 80

Öppettider

12:00-16:45

Mellanmålstid

Klockan 13:45

Blåklinten är även öppet under öppning och stängning: 06:30-08:00 samt 16:45-18:00

Personal

På Blåklinten jobbar Marie Selleby, Rebecka Hansson och Annelie Gullman.

Eken (Årskurs 1)

Telefonnummer

072-574 36 77

Öppettider

Skoldagens slut -16:45

Mellanmålstid

Klockan 14:10

Personal

På Eken jobbar Lena Westerberg, Ros-Mari Lillbåsk Olsson och Maria Eklöf.

Astrakanen (Årskurs 2)

Telefonnummer

0725-74 36 79

Öppettider

Skoldagens slut -16:45

Se sluttider nedan.

Sluttider läsåret 21/22

  • Måndagar: 2A: 13:10, 2B: 13:00
  • Tisdagar: 2A och 2B: 13:35
  • Onsdagar: 2A: 13:00, 2B: 13:10
  • Torsdagar: 2A: 13:05, 2B: 13:00
  • Fredagar: 2A: 13:00, 2B: 13:05

Mellanmålstid

Klockan 14:25

Personal

På Astrakanens fritidshem jobbar Annika Moldvik och Jens Schloenzig

Svanen (årskurs 3)

Telefonnummer

072-574 36 78

Öppettider

Skoldagens slut -16:45

Mellanmålstid

Klockan 14:45

Personal

På Svanen jobbar Maria Ekeros, Lucas Karlsson och Malin Haataja.

Kvinnebyklubben (Årskurs 4-6)

Telefonnummer

0725-00 01 32

Öppettider

Kvinnebyklubben öppnar när eleverna slutar skolan i år 4-6 och stänger klockan 16.30.

Under lov håller Kvinnebyklubben är det öppet mellan klockan 08.00-16:30.

Personal

På Kvinnebyklubben jobbar Sakvan Sabah Suleiman och Ann-Sofie Qvist.

På Kvinnebyskolan har fritidsavdelningen Blåklinten har öppet för morgonomsorg mellan klockan 06:00-08:00 och kvällsomsorg mellan klockan 16:45-18:00.

 

Telefonnummer

0725-74 36 80

Observera att tiderna utöver morgon- och kvällsomsorgen ringer du till ordinarie avdelning. 

Kvinnebyskolan
Kvinnebyskolans fritidshem

Till e-postformulär för Kvinnebyskolans fritidshem via Kontakt Linköping

E-post: [email protected]

Telefon: 072-574 36 80

Besöksadress: Backsippevägen 14a (se karta)

Besöksadress : Backsippevägen 14a

Postadress: Fritidshem Kvinnebyskolan
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/fthkvinnebyskolan https://www.linkoping.se/fthkvinnebyskolan

Rektor: Hanna Ahl Addén
Telefon: 013-20 78 20

Biträdande rektor: Pernilla Eskilsson
Telefon: 013-20 78 23

Senast uppdaterad den 12 november 2021