Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Valnämndens delegationsordning

Med delegering avses att valnämnden överför självständig beslutanderätt till förtroendevalda eller anställda i kommunen, det vill säga att valnämnden ger någon i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden.

Senast uppdaterad den 30 oktober 2020