Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Biblioteksplan

En biblioteksplan är ett styrdokument som varje kommun ska ha enligt lag (Bibliotekslag 2013:801, § 17). För Linköpings kommun har en biblioteksplan för perioden 2020-2024 tagits fram. Planen syftar till att lyfta fram ambitioner och vägar framåt för de bibliotek som kommunen är huvudman för.

Planen ska vara styrande på en övergripande nivå. Det dagliga arbetet på biblioteken ska implementeras med handlingsplaner.

Handlingsplanen är fastställd den 21 april 2020 och gäller till och med 2024.

Senast uppdaterad den 1 mars 2021