Biblioteksplan

Denna plan är en omarbetning av den biblioteksplan som antogs 2007 och gäller för Linköpings stadsbibliotek, inkluderande stiftsbiblioteket och skolbiblioteken.

Planen ska vara styrande på en övergripande nivå. Det dagliga arbetet på biblioteken ska implementeras med handlingsplaner.

Handlingsplanen är fastställd den 10 december 2013 och gäller till och med 2018.

Efter beslut om förlängning i KF 2018-12-04 § 286 gäller planen till och med 2019-12-31.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 februari 2019