Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Cykelplan för Linköping

Cykelplanen för Linköping ska fungera som inspirationskälla för fortsatt utveckling av cyklingen i kommunen.

Cykelplanen för Linköping är en del i arbetet för ett långsiktigt hållbart trafiksystem och utgör underlag för arbetet med Trafikstrategi och Översiktsplan för Staden.

Cykelplanen är antagen 31 januari 2008 och gäller fram till 2028.

Senast uppdaterad den 19 december 2016