Hoppa till huvudinnehåll

Handlingsplan avseende trygghetsskapande åtgärder på allmän plats

Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-19, § 319 att anta Handlingsplan avseende trygghetsskapande åtgärder på allmän plats.

Dokumenttyp: Handlingsplan
Antaget av: Kommunstyrelsen 2021-10-19, § 319
Giltighetstid: Gäller tills vidare

Senast uppdaterad den 1 december 2023