Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Handlingsplan för klimatanpassning

Syftet med handlingsplanen för klimatanpassning är att identifiera och genomföra åtgärder för att säkra kommunkoncernens verksamhet mot de klimatförändringar som redan idag pågår och som inte kan undvikas. Handlingsplanen baseras på de prioriterade inriktningar som beslutades i klimatanpassningsprogrammet.

Relaterade styrdokument

Senast uppdaterad den 10 december 2019