Hoppa till huvudinnehåll

Handlingsplan för ökad trygghet och minskad brottslighet på allmän plats i Linköpings kommun

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2023-12-13, § 192 att anta Handlingsplan för ökad trygghet och minskad brottslighet på allmän plats i Linköpings kommun

Dokumenttyp: Handlingsplan
Antaget av: Samhällsbyggnadsnämnden 2023-12-13, § 192
Giltighetstid: Gäller tills vidare

Senast uppdaterad den 5 mars 2024