Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Hastighetsplan för Linköping

År 2012 antog samhällsbyggnadsnämnden en hastighetsplan för Linköping med syftet att med rätt hastighetsgränser skapa en säkrare och mer attraktiv stad.

Hastighetsplanen innehåller kommunens beslut om hastighetsgränserna inom tättbebyggt område och beslut om var gränsen för tättbebyggt område går.

Hastighetsplanen innebär också en sänkning av hastigheterna på många vägar och syftet är:

  • Färre olyckor och skadade i trafiken.
  • Mindre buller och luftföroreningar.
  • Tryggare och trevligare stadsmiljö.

 

Hastighetsplanen är antagen den 23 maj 2012.

Läs mer om det pågående arbetet med att sätta rätt hastighet i Linköping.

Senast uppdaterad den 27 april 2018