Hastighetsplan för Linköping

År 2012 antog samhällsbyggnadsnämnden en hastighetsplan för Linköping med syftet att med rätt hastighetsgränser skapa en säkrare och mer attraktiv stad.

Hastighetsplanen innehåller kommunens beslut om hastighetsgränserna inom tättbebyggt område och beslut om var gränsen för tättbebyggt område går.

Hastighetsplanen innebär också en sänkning av hastigheterna på många vägar och syftet är:

  • Färre olyckor och skadade i trafiken.
  • Mindre buller och luftföroreningar.
  • Tryggare och trevligare stadsmiljö.

 

Hastighetsplanen är antagen den 23 maj 2012.

Läs mer om det pågående arbetet med att sätta rätt hastighet i Linköping.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 27 april 2018

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Nu testar vi chatt som ny kontaktväg till kommunen. Chatten är öppen måndag till fredag 08.00-16.00, vecka 9 och 10.

Du får svar direkt på allmänna frågor. Samhällsvägledare, med bred kompetens om hela kommunens verksamheter, tar emot dina frågor.