Hoppa till huvudinnehåll

Linköpings kommuns pandemiplan

Syftet med Linköpings kommuns pandemiplan är:

  • Att tydliggöra vilka förberedande åtgärder som skall vara vidtagna för att minimera de negativa effekter som kan följa av en pandemi
  • Att planen ska fungera som beslutsstöd för kommunens ledning och verksamheter vid en pandemis olika faser
  • Att i förväg klargöra ansvarsförhållanden samt att tydliggöra när kommunen ska agera vid en pandemi, vad som ska göras, vem som gör det och vilka som ska samverka.

Framtagen: 2020-03-13

Senast uppdaterad den 18 mars 2020