Hoppa till huvudinnehåll

Avfallsplan och lokala föreskrifter (kommunal renhållningsordning)

Planen innehåller uppgifter om avfall inom kommunen och kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet.

Dokumenttyp: Lokala föreskrifter
Antaget av kommunfullmäktige: 2021-12-07, § 519
Giltighetstid: Tillsvidare

Senast uppdaterad den 18 september 2023