Hoppa till huvudinnehåll

Vattenskyddsområde och föreskrifter för Slaka grundvattentäkt

Beslutad av kommunfullmäktige 2021-11-23, § 474.

Senast uppdaterad den 4 januari 2022