Hoppa till huvudinnehåll

Bolagsspolicy för Linköpings stadshuskoncern

Bolagspolicyn är en del av den formella styrningen och ledningen av den verksamhet som bedrivs inom Linköpings Stadshuskoncernen. Syftet med policyn är att reglera hur kommunallagens regler för ägarstyrning av bolagen inom Linköpings Stadshuskoncernen ska tillämpas samt hur ägaren i övrigt utövar kontroll över de kommunala bolagen. Policyn anger därutöver principer för bolagen inom områdena ekonomi, revision, samverkan och samråd.

Dokumenttyp: Policy
Antaget av: Kommunfullmäktige
Status: Fastställd 2023-03-28 § 109
Giltighetstid: Gäller tillsvidare

Senast uppdaterad den 8 maj 2023