Hoppa till huvudinnehåll

Borgenspolicy, koncerngemensam

Denna borgenspolicy anger riktlinjer för borgensåtaganden som Linköpings kommun kan komma att ingå. Policyn syftar till att stödja beslutsfattare och handläggare i borgensärenden. Policyn syftar också till att ge kommuninvånare, kreditgivare och andra intressenter information om under vilka förutsättningar kommunen kan ingå borgensåtaganden.

Dokumenttyp: Policy
Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-04-25 § 134
Senast reviderad: Kommunfullmäktige 2021-04-27 § 173
Giltighetstid: Tillsvidare

Senast uppdaterad den 7 maj 2021