Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Etableringspolicy

För att bibehålla och stärka Linköpings position och goda fysiska förutsättningar för näringslivet att utvecklas och växa behöver Linköpings kommun fokusera på och öka förståelsen för näringslivet i planerings- och etableringsprocesser.

Policyn är antagen av kommunfullmäktige, 2020-01-21, § 7.

Senast uppdaterad den 10 februari 2020