Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Finanspolicy, koncerngemensam

Den här koncerngemensamma finanspolicyn innehåller övergripande begränsningar och anvisningar beträffande kommunens och de helägda bolagens finansverksamhet.

Dokumenttyp: Policy
Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-04-25 § 134
Senast reviderad: Kommunfullmäktige 2021-01-26, § 7
Giltighetstid: Tillsvidare.

Senast uppdaterad den 7 maj 2021