Hållbarhetspolicy för Linköpings kommunkoncern

Linköpings kommunkoncern ställer sig bakom Agenda 2030 och de globala målen, och definierar hållbar utveckling enligt angivna definitioner. Utgångspunkten för hållbarhetsarbetet i Linköpings kommun är att genom lokala insatser bidra både till en hållbar utveckling i kommunen och till att uppnå de globala målen.

Dokumenttyp: Policy
Antaget av: Kommunfullmäktige
Status: Fastställd 2018-06-18 §166
Giltighetstid: Gäller tillsvidare

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 3 december 2018