Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Hållbarhetspolicy för Linköpings kommunkoncern

Linköpings kommunkoncern ställer sig bakom Agenda 2030 och de globala målen, och definierar hållbar utveckling enligt angivna definitioner. Utgångspunkten för hållbarhetsarbetet i Linköpings kommun är att genom lokala insatser bidra både till en hållbar utveckling i kommunen och till att uppnå de globala målen.

Dokumenttyp: Policy
Antaget av: Kommunfullmäktige
Status: Fastställd 2018-06-18 §166
Giltighetstid: Gäller tillsvidare

Senast uppdaterad den 3 december 2018

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: