Hoppa till huvudinnehåll

Internationell strategi Linköping Norrköping

Grunden för det internationella arbetet är den internationella strategin, som beslutades av kommunfullmäktige. Detta dokument är ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner. Strategin är kommunövergripande och gäller alla verksamheter i Linköpings kommun.

I strategin finns tre prioriterade områden:

  • Profilering
  • Omvärldsbevakning och påverkan
  • Verksamhets- och kompetensutveckling

Dokumenttyp: Policy
Antaget av: Kommunfullmäktige 2010-08-31, reviderad språkligt 2017
Giltighetstid: Tillsvidare

Senast uppdaterad den 18 september 2023