Internationell strategi Linköping Norrköping

Grunden för det internationella arbetet är den internationella strategin, som beslutades av kommunfullmäktige. Detta dokument är ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner. Strategin är kommunövergripande och gäller alla verksamheter i Linköpings kommun.

I strategin finns tre prioriterade områden:

  • Profilering
  • Omvärldsbevakning och påverkan
  • Verksamhets- och kompetensutveckling

Dokumenttyp: Policy
Antaget av: Kommunfullmäktige 2010-08-31, reviderad språkligt 2017
Giltighetstid: Tillsvidare

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 2 maj 2018

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Nu testar vi chatt som ny kontaktväg till kommunen. Chatten är öppen måndag till fredag 08.00-16.00, vecka 9 och 10.

Du får svar direkt på allmänna frågor. Samhällsvägledare, med bred kompetens om hela kommunens verksamheter, tar emot dina frågor.