Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicyn är ett långsiktigt och kommunövergripande styrdokument som gäller för samtliga medarbetare inom Linköpings kommun. Den styr alla riktlinjer och anvisningar för vår kommunikation och talar om hur vi kommunicerar med våra målgrupper.

Dokumenttyp: Policy
Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, § 7
Giltighetstid: Tillsvidare

Relaterade styrdokument

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 november 2017