Hoppa till huvudinnehåll

Kommunikationspolicy

Syftet med kommunikationspolicyn är att åstadkomma ett enhetligt arbetssätt för kommunikationen i hela organisationen. Kommunens verksamhet påverkar alla som bor och verkar i Linköping. Det ska finnas goda förutsättningar för invånarna att kunna delta och ha insyn i den demokratiska processen som föregår olika beslut, liksom att ha kunskap om de beslut som fattas. Ett enhetligt arbetssätt för vår kommunikation ökar förtroendet för verksamheten och stärker kommunens varumärke.

Senast uppdaterad den 18 september 2023