Hoppa till huvudinnehåll

Linköpings kommuns arbetsgivarpolicy

Linköpings kommuns arbetsgivarpolicy är ett visionärt och kommunövergripande styrdokument som gäller för alla medarbetare och chefer. Till policyn finns även underliggande riktlinjer och tillämpningsanvisningar som förtydligar arbetsgivarpolitiken.

I arbetsgivarpolicyn lyfts tre områden som särskilt viktiga:

  • Långsiktigt hållbar kompetensförsörjning
  • Chef- och medarbetarskap
  • Inkluderande och hälsofrämjande arbetsplatser

Till policyn hör följande tillämpningsanvisningar: 

Senast uppdaterad den 8 maj 2024