Hoppa till huvudinnehåll

Policy för fordon, mobilitet och upphandlade transporter

Denna policy gäller för samtliga resor som sker inom tjänsten, samt de fordon som ägs,
leasas eller hyrs av Linköpings kommunkoncern.

Dokumenttyp: Policy
Antaget av: Kommunfullmäktige
Status: Antagen 2023-04-04, § 156
Giltighetstid: Tills vidare

Till policyn tillhör två tillämpningsanvisningar:
Tillämpningsanvisningar för fordon samt Tillämpningsanvisningar för resor i tjänsten.

Senast uppdaterad den 22 maj 2023