Policy för sponsring och mottagande av gåvor i skolan

Kommunen är i princip positiv till att kommunens skolor och motsvarande verksamheter träffar avtal med näringslivet och intresseorganisationer om sponsring och gåvor.

Samarbete mellan skolan och näringslivet är positivt och kan inspirera till nya arbets-former. Det är också värdefullt att elever får kontakt med näringslivet under skoltiden.

Policyn är antagen den 11 december 2006 och gäller tillsvidare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 maj 2017

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Nu testar vi chatt som ny kontaktväg till kommunen. Chatten är öppen måndag till fredag 08.00-16.00, vecka 9 och 10.

Du får svar direkt på allmänna frågor. Samhällsvägledare, med bred kompetens om hela kommunens verksamheter, tar emot dina frågor.