Hoppa till huvudinnehåll

Pollineringspolicy

Pollinering är en ekosystemtjänst som redan idag står under hårt tryck. Det finns därför behov av en kommunövergripande policy där det framkommer vilken hänsyn och vilka åtgärder kommunens förvaltningar, bolag och samarbetspartners bör ta så att förutsättningarna för pollinerande insekter och den tjänst de utför bevaras och förstärks.

Dokumenttyp: Policy
Antaget av: Kommunfullmäktige, 2024-01-30, § 5
Senast reviderat: -
Giltighetstid: Gäller tills vidare

Senast uppdaterad den 20 februari 2024