Hoppa till huvudinnehåll

Representationspolicy för Linköpings kommunkoncern

Representation är en viktig del i kommunens relationer i första hand med samarbetspartners och andra kommuner men även med den egna personalen. Av policyn framgår att all representation ska handhas med ansvar, omdöme och måttfullhet.

Denna policy reglerar såväl extern som intern representation. Även vissa andra typer av gåvor och personalvårdsförmåner regleras i policyn och tillhörande riktlinjer, även i de fall då det inte är fråga om representation i skatterättsligt hänseende. Representationsbegreppet används i denna policy i samma betydelse som Skatteverket använder begreppet.

Dokumenttyp: Policy
Antaget av: Kommunfullmäktige
Status: Antaget, 2019-11-05, § 330
Giltighetstid: Tills vidare

Relaterade styrdokument 

Senast uppdaterad den 28 april 2020