Representationspolicy för Linköpings kommunkoncern

Representation är en viktig del i kommunens relationer i första hand med samarbetspartners och andra kommuner men även med den egna personalen. Av policyn framgår att all representation ska handhas med ansvar, omdöme och måttfullhet.

Denna policy reglerar såväl extern som intern representation. Även vissa andra typer av gåvor och personalvårdsförmåner regleras i policyn och tillhörande riktlinjer, även i de fall då det inte är fråga om representation i skatterättsligt hänseende. Representationsbegreppet används i denna policy i samma betydelse som Skatteverket använder begreppet.

Dokumenttyp: Policy
Antaget av: Kommunfullmäktige
Status: Antaget, 2019-11-05, § 330
Giltighetstid: Tillsvidare 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 november 2019

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Nu testar vi chatt som ny kontaktväg till kommunen. Chatten är öppen måndag till fredag 08.00-16.00, vecka 9 och 10.

Du får svar direkt på allmänna frågor. Samhällsvägledare, med bred kompetens om hela kommunens verksamheter, tar emot dina frågor.