Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Riskinstruktion, koncerngemensam

Kommunfullmäktige fastställer ramar, begränsningar och anvisningar för finansverksamheten inom koncernen Linköpings kommun. Den här koncerngemensamma Riskinstruktionen innehåller anvisningar avseende upplåning, utlåning/placeringar, valuta- och ränteriskhantering samt motpartslimiter.

Dokumenttyp: Policy
Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-04-25 § 134
Senast reviderad: Kommunfullmäktige 2021-01-26, § 7
Giltighetstid: Tillsvidare

Relaterade styrdokument

Den koncerngemensamma Riskinstruktionen kompletterar den av kommunfullmäktige beslutade koncerngemensamma Finanspolicyn.

Senast uppdaterad den 7 maj 2021