Riskinstruktion, koncerngemensam

Kommunfullmäktige fastställer ramar, begränsningar och anvisningar för finansverksamheten inom koncernen Linköpings kommun. Den här koncerngemensamma Riskinstruktionen innehåller anvisningar avseende upplåning, utlåning/placeringar, valuta- och ränteriskhantering samt motpartslimiter.

Dokumenttyp: Policy
Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-04-25 § 134
Giltighetstid: Tillsvidare

Relaterade styrdokument

Den koncerngemensamma Riskinstruktionen kompletterar den av kommunfullmäktige beslutade koncerngemensamma Finanspolicyn.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 juli 2017