Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Strategi för samverkan universitet och högskolor

Linköpings kommun ser universitet, högskolor och som viktiga samarbetspartners för utveckling av den egna verksamheten, för samhällsutveckling och för näringslivets tillväxt i kommunen och i regionen.

Att ha ett framgångsrikt universitet i sin kommun medför också utmaningen att erbjuda en öppen och framåtsyftande kommunorganisation, som kan ta tillvara resultat från forskning och utbildning.

Policyn är antagen den 6 september 2011 och gäller tillsvidare.

Senast uppdaterad den 10 maj 2017