Strategi för samverkan universitet och högskolor

Linköpings kommun ser universitet, högskolor och som viktiga samarbetspartners för utveckling av den egna verksamheten, för samhällsutveckling och för näringslivets tillväxt i kommunen och i regionen.

Att ha ett framgångsrikt universitet i sin kommun medför också utmaningen att erbjuda en öppen och framåtsyftande kommunorganisation, som kan ta tillvara resultat från forskning och utbildning.

Policyn är antagen den 6 september 2011 och gäller tillsvidare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 maj 2017