Hoppa till huvudinnehåll

Funktionshinderpolitiskt program

Linköpings funktionshinderpolitiska program syftar till att förtydliga vad Linköpings kommun ska uppnå för att öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning. Programmet är ett styrdokument för alla kommunens nämnder, kommunala styrelser och bolag. Det ska stimulera och vara ett redskap för att uppnå helhetssyn och gemensamt förhållningssätt.

Dokumenttyp: Program
Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, § 5
Giltighetstid: Tillsvidare

Senast uppdaterad den 8 februari 2017