Handlingsprogram kollektivtrafik

Handlingsprogram kollektivtrafik i Linköpings kommun beskriver vilka åtgärder som krävs för att göra kollektivtrafiken mer attraktiv och nå de mål om en förändrad färdmedelsfördelning som finns uppsatta i Översiktsplan för staden Linköping och Trafikstrategi för Linköping.

Innehållet i handlingsprogrammet fokusera på trafiken i Linköpings tätort. 

Handlingsprogrammet är antaget den 18 januari 2012 och gäller tillsvidare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 17 februari 2017

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Nu testar vi chatt som ny kontaktväg till kommunen. Chatten är öppen måndag till fredag 08.00-16.00, vecka 9 och 10.

Du får svar direkt på allmänna frågor. Samhällsvägledare, med bred kompetens om hela kommunens verksamheter, tar emot dina frågor.