Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Handlingsprogram kollektivtrafik

Handlingsprogram kollektivtrafik i Linköpings kommun beskriver vilka åtgärder som krävs för att göra kollektivtrafiken mer attraktiv och nå de mål om en förändrad färdmedelsfördelning som finns uppsatta i Översiktsplan för staden Linköping och Trafikstrategi för Linköping.

Innehållet i handlingsprogrammet fokusera på trafiken i Linköpings tätort. 

Handlingsprogrammet är antaget den 18 januari 2012 och gäller tillsvidare.

Senast uppdaterad den 17 februari 2017