Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kemikalieprogram

Syftet med kemikalieprogrammet är att ta fram riktlinjer för hur användningen av hälso- och miljöskadliga kemikalier ska minska i kommunal verksamhet, kommunala bolag och i verksamhet som upphandlas av kommunen.

Dokumenttyp: Program
Antaget av: Kommunfullmäktige 2018-02-27 § 46
Giltighetstid: Tills vidare

Senast uppdaterad den 29 mars 2018