Hoppa till huvudinnehåll

Klimat- och energiprogram, inklusive energiplan för Linköpings kommun

Klimat- och energiprogram för Linköpings kommun 2022-2030
syftar till att redovisa en samlad bild av Linköpings kommuns långsiktiga
klimat- och energiarbete, konkretiserat genom övergripande mål och
prioriterade insatsområden. Programmet fungerar även som kommunens
samlade energiplan i enlighet med Lagen om kommunal energiplanering.

Dokumenttyp: Program
Antaget av: Kommunfullmäktige
Status: Antagen 2022-03-01, § 37
Giltighetstid: Till och med 2030

Senast uppdaterad den 18 september 2023