Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Program för uppföljning av privata utförare

Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. Syftet är att uppföljningen och kontrollen av privata utförare som bedriver verksamhet på uppdrag av kommuner, landsting och regioner ska bli bättre. Det ska också stå i programmet hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga föreskrifter på området ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.

Dokumenttyp: Program
Antaget av: Kommunfullmäktige 2020-02-25, § 38
Giltighetstid: Mandatperioden 2019-2022

Senast uppdaterad den 10 mars 2020